Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพานพุ่นดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประเ…

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 อง…

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันเรือยาว ในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปี 2565

โดยโครงการดังกล่าวได้เปิด…

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นำโดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา,พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงาน,กำนัน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนารวมถึงพี่น้องประชาชน ชาวตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา🙏🙏🙏

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล …

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมและโครงการต่างๆ

13 มกราคม 2565 “น้ำ คือ ชีวิต น้ำ คือ ความมั่นคง ” องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นายกงทอง เดชขันธ์ รองนายกองการบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนศาลา ตามข้อกำหนดของสำนักงานชลประทาน ก่อนทำการส่งมอบ ระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนศาลาให้เป็นสมบัติทางราชการโดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ทำหน้าที่ กำกับ และบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีพื้นที่ของเกษตรกรเข้าร่วม และได้รับปรโยชน์กว่า 1,000 ไร่ สมาชิกกว่า 90 ราย

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำธุงใยแมงมุม

Continue Reading...