Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 สภากาชาดไทย ได้ออกมอบผ้าห่มให้ชาวตำบลเหล่าพัฒนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เวลา 13.30 น.

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้จัดทำโครงการ “ป่าสวย น้ำใส ถวายองค์ราชินี “ ณ หนองสาธารณะประโยชน์บ้านหนองดุด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดยท่านนายกสุภาพ วงษาเนาว์ พร้อมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่าน,ครู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 06. 00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาออกตรวจร้านค้าร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนปอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้ออกตรวจร้านค้าร่วมกับ รพ.สต.ดอนศาลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเข้าร่วมพิรีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อดวายพระพรชัยมงคลต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้พัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1sGuPHReOq2pzc_LsnDuxcTn1…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ สูจิบัตรการแข่งขันฟุตซอล “อบต. เหล่าพัฒนาคัพ” ครั้งที่ 1

Continue Reading...