Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้จัดโครงการชุมชน ปลอดขยะ ( Zoro Waste) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เวลา 9.00 น.

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันเสาร์ ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่/พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน💗

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้ศูนย์บริการคนพิการตำบลเหล่าพัฒนา​ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา​ จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ​ ทอเสื่อกก​ ระหว่างวันที่​ 29-30​ กรกฎาคม​ 2566​ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย​จำนวน​30คน​ประกอบด้วยผู้ดูแลคนพิการ​ 15​ คน​ ผู้พิการ​ 15​ คน​ สนับสนุนโดย​ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตคนพิการ​ และศูนย์บริการคนพิการตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มีกิจกรรม ดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.00 น. ณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า ตำบลนาหว้า

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคาร ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2566 เวลา13.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ณ อบต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคาร ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปช่างไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองดุด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสานพลังคนสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม​ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมกับอบต.เหล่าพัฒนาโดยกองสวัสดิการสังคม​ จัดกิจกรรมที่2​ ถ่ายทอดภูมิปัญญา​ ทำดอกไม้จันทน์​ ระหว่างวันที่​ 17-19​ กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ โรงเรียนผู้สูงอาบุตำบลเหล่าพัฒนา​ กลุ่มเป้าหมาย​ ผู้สูงอายุ​ 25​ คน​ เด็กและเยาวชน​ 25​ คน​ วันที่​ 2​ ของกิจกรรมครับ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น. งานนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ โดยผ่านตัวแทนทุกภาคส่วน👇👇

Continue Reading...