Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ 2565ช่างไฟองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาออกช่อมสายพาดสายดับขาด ที่บ้านท่าคำไฮรื้อใหม่ 8ช่วงเสา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 10 ก.ย.2565เวลา 13.00 น. นายสรวิศิษฏ์ เสมอพิทักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นครพนม ร่วมกับผอ.กองสวัสดิการ อบต.บ้านเหล่าพัฒนา นายภูมินทร์ จำรักษา ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการคุยแซ่บShowอีกครั้ง ทาง สวท.นครพนม 90.25 MHz กระเป๋าเสื่อกก APFCที่กำลังมาแรง เพื่อกระตุ้นประชาสัมพันธ์เศษฐกิจในชุมชนผ่านไปได้ด้วยดีมี สาระประโยชน์แก่ชุมชนพร้อมถ่ายรูปกับท่านผอ.สวทนครพนมและดีเจดีดี้เพื่อเป็นที่ระลึก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและผู้ดูแล ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีเพิ่มรายได้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/พนักงาน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและส. อบต. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาร่วมกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุในพระบรมราชูปถัมสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีมามอบโล่มอบเข็มที่ระลึกและ เงิน1000 บาท ให้นางโสภา เหง้าน้อย ที่มีอายุครบ100 ปี ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ .2565 เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหล้าพัฒนา นำโดยนายสุภาพวงศานอานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเราพัฒนาพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำชุมชน อปพร. และจิตอาสา ตำบลเหล่าพัฒนา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้น ดอนปอ-บ้านเหล่าพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรม ” นายอำเภอ พาทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ” และออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้ กลุ่มเปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนในระบบ TPMAP 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาค…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยต่างๆ แด่พระสงฆ์ ณ วัดดอนปอ และสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม

12 กรกฎาคม 2565 นายสุภาพ …

Continue Reading...