ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
229 หมู่ 2 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180
โทรศัพท์. 0-4206-3016 
โทรสาร. 0-4206-3015
E-mail : lpngoth@gmail.com
saraban_06480904@dla.go.th

Share: