วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันเรือยาว ในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปี 2565

โดยโครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา เพื่อสืบสาน และสนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือ ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ให้คงอยู่ในการนี้ มีประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และภายในงานได้มีการมอบ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่ครอบครัวของ นายประวิทย์ พัดเปี้ยมา ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลเหล่าพัฒนา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท ชาย น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้ชาวตำบลเหล่าพัฒนาต่อไป

Share: