องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดยท่านนายกสุภาพ วงษาเนาว์ พร้อมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่าน,ครู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 06. 00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

Share: