องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาออกตรวจร้านค้าร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนปอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

Share: