วันที่ 15 พ.ค 2565 เวลา 9:00 น. คณะผู้บริหาร อบต.เหล่าพัฒนา หัวหน้าส่วน, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต. พร้อมทั้งนายนพดล พลซื่อ ท่านนายอำเภอนาหว้า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบหนองกุดตาต๊อด บ้านนาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Share: