วันที่ 15 พ.ค 2565 เวลา 7:00 น.คณะผู้บริหาร อบต.เหล่าพัฒนา พร้อมกับหัวหน้าส่วน, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต. ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดป่าอัมพวัน บ้านนาน้อย ร่วมกับนายนพดล พลซื่อ ท่านนายอำเภอนาหว้า ในวันวิสาขบูชา

Share: