โครงการสานพลังคนสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม​ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมกับอบต.เหล่าพัฒนาโดยกองสวัสดิการสังคม​ จัดกิจกรรมที่2​ ถ่ายทอดภูมิปัญญา​ ทำดอกไม้จันทน์​ ระหว่างวันที่​ 17-19​ กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ โรงเรียนผู้สูงอาบุตำบลเหล่าพัฒนา​ กลุ่มเป้าหมาย​ ผู้สูงอายุ​ 25​ คน​ เด็กและเยาวชน​ 25​ คน

Share: