วันจันทร์ ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น. งานนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ โดยผ่านตัวแทนทุกภาคส่วน👇👇

Share: