วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนบ้านนาน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม นายอำเภอพาทำบุญตักบาตร ตามโครงการถนนสายบุญ สายวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมี นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดศรีสมพร หมู่ที่ 12 บ้านนาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมกันนี้ ร่วมตรวจสุขภาพ ในโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข @นครพนม โดยการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และประชาชนผู้ร่วมทำบุญตักบาตร

Share: