เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้ออกตรวจร้านค้าร่วมกับ รพ.สต.ดอนศาลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2566

Share: