องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/พนักงาน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและส. อบต. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Share: