วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาร่วมกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุในพระบรมราชูปถัมสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีมามอบโล่มอบเข็มที่ระลึกและ เงิน1000 บาท ให้นางโสภา เหง้าน้อย ที่มีอายุครบ100 ปี ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Share: