วันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ .2565 เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหล้าพัฒนา นำโดยนายสุภาพวงศานอานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเราพัฒนาพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำชุมชน อปพร. และจิตอาสา ตำบลเหล่าพัฒนา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้น ดอนปอ-บ้านเหล่าพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

Share: