กิจกรรม ” นายอำเภอ พาทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ” และออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้ กลุ่มเปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนในระบบ TPMAP 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2565
– เวลา 06.30 น. นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรม ” นายอำเภอ พาทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ” ซึ่งการจัดกิจกรรมในสัปดาห์นี้ได้ปรับให้ตรงกับวันพระ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ราษฎรในพื้นที่บ้านนาน้อย ร่วมกิจกรรม ณ วัดสระแก้ววนาราม ตำบลเหล่าพัฒนา
-เวลา 07.30. ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้ กลุ่มเปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนในระบบ TPMAP 2565 ในพื้นที่บ้านนาน้อย จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมมอบสิ่งของให้กับครัวเรือนเป้าหมาย -เวลา 08.30 น. เป็นประธานในเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” โดยทำการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ พยุง ทองกราว ยูคาลิปตัส มะม่วง รวมจำนวน 2,000 ต้น ณ บริเวณหนองโพนโพด บ้านนาน้อย หมู่ 13 ต.เหล่าพัฒนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share: