องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้รับบริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากาก N 95 แล้วชุดคลุมป้องกันการติดเชื้อ บัตรเติมน้ำมันสถานีบริการน้ำมัน Esso มูลค่า 1000 บาท จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และได้ส่งมอบให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายกเป็นผู้ส่งมอบเรียบร้อยคะ

Share: