วันพุธ ที่25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Share: