องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาออกตรวจร้านค้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

Share: