13 มกราคม 2565 “น้ำ คือ ชีวิต น้ำ คือ ความมั่นคง ” องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นายกงทอง เดชขันธ์ รองนายกองการบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนศาลา ตามข้อกำหนดของสำนักงานชลประทาน ก่อนทำการส่งมอบ ระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนศาลาให้เป็นสมบัติทางราชการโดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ทำหน้าที่ กำกับ และบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีพื้นที่ของเกษตรกรเข้าร่วม และได้รับปรโยชน์กว่า 1,000 ไร่ สมาชิกกว่า 90 ราย

Share: