วันจันทร์ ที่14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ,นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมเจ้าหน้าที่/พนักงาน พร้อมทั้งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเหล่าพัฒนา เข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ของดีนาหว้า ประจำปี 2565

Share: