วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร อบต.เหล่าพัฒนา โดยมี ท่านนายกสุภาพ วงษาเนาว์ เป็นผู้นำทีมรวมงานฌาปณกิจศพ คุณตาเตียง พลิน ที่ป่าช้าสาธารณะบ้านเหล่าพัฒนา คณะผู้บริหารขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว ลูกหลาน พี่น้องของคุณตาด้วยค่ะ

Share: