วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยนายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหอประชุมอำเภอนาหว้า

Share: