องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง รวม 88 คน และในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 9 หน่วยเลือกตั้งจำนวน 99 คน

Share: