องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมกับ กศน. อำเภอนาหว้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศิริมงคล บ้านเหล่าพัฒนา

Share: