วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๐๐ น. นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพัฒนา ชำาราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพร ะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ในวันพระราชทานธงชาติไทย

Share: