วันนี้ศูนย์บริการคนพิการตำบลเหล่าพัฒนา​ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา​ จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ​ ทอเสื่อกก​ ระหว่างวันที่​ 29-30​ กรกฎาคม​ 2566​ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย​จำนวน​30คน​ประกอบด้วยผู้ดูแลคนพิการ​ 15​ คน​ ผู้พิการ​ 15​ คน​ สนับสนุนโดย​ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตคนพิการ​ และศูนย์บริการคนพิการตำบลเหล่าพัฒนา

Share: