วันศุกร์ ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มีกิจกรรม ดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.00 น. ณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า ตำบลนาหว้า

Share: