วันเสาร์ ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ. ศ.2566 นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยเข้าร่วมพิธี ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.00 น. ณ วันธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า

Share: