🗣วันพฤหัสบดี วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นำโดยนายกงทอง เดชขันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอพาทำบุญตักบาตรและโครงการอำเภอ..ยิ้มและศูนย์ดำรงธรรม..เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2566 ณ วัดโพนสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา โดยมีกิจกรรม ดังนี้👇 – เวลา 06.30 น. นายนพดล พลซื่อนายอำเภอนาหว้า ประธานฝ่ายฆราวาสกิจกรรมนายอำเภอพาทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนสว่าง หมู่ 2 บ้านดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา – เวลา 09.00 น. ประธานเปิดโครงการอำเภอ…ยิ้มและศูนย์ดำรงธรรม…เคลื่อนที่ ครั้งนี้ 2/2566 พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ณ วัดโพนสว่าง บ้านดอนปอ หมู่ 2 ตำบลเหล่าพัฒนา และออกเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน 2 ครัวเรือน โดยมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภค ต้นกล้าผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว ณ บ้านดอนปอ ม.2 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม👇👇

Share: