องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าองค์พระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาหว้า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Share: