วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ช่างไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ออกซ่อมไฟฟ้าสองสว่างที่บ้านดอนปอ และบ้านหนองดุด

Share: