จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยต่างๆ แด่พระสงฆ์ ณ วัดดอนปอ และสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม

12 กรกฎาคม 2565 นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยต่างๆ แด่พระสงฆ์ ณ วัดดอนปอ และสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม โนนสมบูรณ์ บ้านหนองดุด เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

Share: