วันศุกร์ วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Share: