องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

Share: