ส่งมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท)ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศาลา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริการส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Share: