ขอแจ้งประกาศ ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว และให้พนักงานปฏิบัติงานนอกที่ทำการ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิดและเพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ท่านนายกฯ จึงมีคำสั่งปิด ทำการสำนักงานชั่วคราว เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2565 รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ ยกเว้น การให้บริการหน่วยกู้ชีพ ยังให้บริการปกติ อนึ่ง การติดตามการปฏิบัติงานนอกสำนักงาน work from home เมื่อมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกที่ทำการ จึงจัดให้มีการประชุมติดตามและมอบหมายงานทาง แอพพลิเคชัน line ห้องส่งงานฯ ในวันที่ 22 25 26 เมษายน 2565 เวลา 9:30-10:00 น. ผู้มีข้อราชการเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1. 0934629664 ท่านนายกฯ สุภาพ 2.0849524798 ท่านปลัดดิฐพงศ์ (ป.กว้าง) 3.0897729597 รองปลัดภควัต /รองเบียร์ จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Share: