วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา13.30 น. นำโดยท่านนายกสุภาพ วงษาเนาว์ นายก อบต.เหล่าพัฒนา, นายไพวัลย์ เหง้าน้อย รองนายก อบต. เหล่าพัฒนา,นายภูมินทร์ จำรักษา ผอ. กองสวัสดิการและสังคมได้มอบวิลแชและของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยบ้านนาน้อยและบ้านดอนศาลา

Share: