วันศุกร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เปิดการประชุมสภาเป็นครั้งแรกโดยมี นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมด้วย ผลการประชุม 1.นายทับทิม สังกะ เป็น ประธานสภา อบต. 2.นายสิทธิชัย บุพศิริ เป็น รองประธานสภา อบต. 3.นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เป็น เลขานุการสภา อบต. และมีการกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Share: