วันศุกร์ วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งพี่น้องบ้านหนองดุดทั้ง 3 หมู่ มอบสิ่งของข้าวสาร-อาหารแห้ง-เสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสนายพิชิตชัยวงษาเนาว์บ้านเลขที่156หมู่8บ้านหนองดุดต.เหล่าพัฒนา ยอดรวมเป็นเงินสามหมื่นหกพันกว่าบาทได้มอบให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสเป็นที่เรียบร้อยคะ

Share: