ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลห์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ- เหล่าพัฒนา 🆕

Share: