สปอร์ตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.อบต. และนายก อบต.ของ สนง.กกต.จังหวัดนครพนม

 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.
1.การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
https://drive.google.com/file/d/1GYcLW4sInWNfpJaxvjRrQ0avlTsTzahD/view?usp=sharing
2.หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
https://drive.google.com/file/d/1XGKVgcXf3aJSJRz6gOFw25t1xIR24TAL/view?usp=sharing
3.การเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
https://drive.google.com/file/d/1kyMpI9yr1jbzoR5V4E_ezzjlhbwr50QR/view?usp=sharing
4.ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
https://drive.google.com/file/d/1_w7fQL9TJtl85y4EE1a8fkNtZgUpuLoG/view?usp=sharing
5.ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
https://drive.google.com/file/d/1jFUUtbeB1J3x6rrnOVTjWHndyS-FfulA/view?usp=sharing
6.เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต
https://drive.google.com/file/d/1C57RIFa2PJXZIKNWJ-OZ6EC2QF9blsIu/view?usp=sharing

Share:

Author: อวยพร