กรมอนามัยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

Share:

Author: อวยพร