วันอังคาร ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เนื่องในวันนี้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำทีมโดยนายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา, นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่/พนักงานทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ รอบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Share: