ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ขยายเวลาชำระภาษีปี 2567
Share: