กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม “หนู้น้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่าพัฒนา

Share: