วันพฤหัสบดี วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ได้จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ถนนบ้านดอนปอ-บ้านนาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Share: