ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก) และภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ดูรายละเอียดได้ที่นี้…


IMG


IMG_0001


IMG_0002

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email