ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ดูรายละเอียดได้ที่นี้∇∇

2

Print Friendly, PDF & Email